Momentous on johdon valintaan sekä johtamisen arviointiin keskittyvä yritys.

Ylimmän johdon ja hallitusjäsenten suorahaku

Ylimmän johdon valinta on työyhteisölle kriittinen tilanne, jonka onnistuminen parhaalla mahdollisella tavalla on tulevan menestyksen kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Lue lisää

Väliaikainen johtaja (Interim Management)

Väliaikainen johtaja on oiva ratkaisu tilanteessa, jossa yritys ei voi tai halua rekrytoida johtajaa pysyvään työsuhteeseen. Väliaikainen johtaja pystyy aloittamaan tarvittaessa lyhyelläkin varoitusajalla ja lähtee, kun työ on tehty.

Lue lisää

Johdon
auditointi

Johtamisen ja johtoryhmien arvioinnin asiantuntemuksessamme korostuvat asiakkaan ydintoiminnan ja strategian ymmärrys sekä syvä johtamisen ja työkäyttäytymisen osaaminen.

Lue lisää

Johdon
neuvonanto

Vuoden 2015 alussa Momentous perusti advisory boardin, joka toimii Momentouksen neuvonantajana ylimmän johdon rekrytointiin ja johtamiseen liittyvissä asioissa.

Lue lisää

Johtamisesta ja työelämästä

Mia Aspegrén +358 40 531 2684 Linkedin

Aika tarkentaa fokus

Vuoden ensimmäinen kvartaali on takana. Jos alkuvuoden kiireet ja lähestyvän lomakauden mukanaan tuomat aikataulupaineet ovat päässeet puurouttamaan sekä suunnan että tavoitteet, on nyt viimeistään syytä tarkentaa fokus ja etsiä siitä hyvä aikaansaamisen voima johtoryhmälle alkukesään. Tarkentakaa yhteinen näkemys suunnasta. Tiivistäkää jokainen oma näkemyksenne strategiasta ja miten se vaikuttaa johtamiseenne. Ihannetilanteessa ollaan, jos keskustelukierroksen päätteeksi ymmärrys …

Lue lisää

Pysy ajan tasalla uusimmista artikkeleistamme

  • Email *
  • Ajankohtaista asiantuntijuutta