Johtamisen kehittäminen

Nosta yrityksesi johtaminen uudelle tasolle

Autamme johtajia ja johtoryhmiä näkemään omat vahvuutensa

Johtajan paikka on yksinäinen. Siksi kehittämisen palvelut on luotu väyläksi, jossa johtaja voi turvallisesti sparrata, pallotella ja tulla haastavien kysymysten kautta valmennetuksi. Autamme johtajaa tunnistamaan omat vahvuutensa ja edellytyksensä kehittyä johtajana.

Johtoryhmän yhteinen kehitystyö antaa sen jäsenille valmiuksia kehittyä yhdessä, johtajana ja ihmisenä. Tuemme johtoryhmää luomaan keskinäistä psykologista turvallisuutta, mikä mahdollistaa tämän päivän työelämässä vaadittavan luovan ja joustavan ajattelun.

Kehitämme johtamisen kulttuuria

Muuttuvassa maailmassa johtaminen on kykyä synnyttää sitoutumista ja innostusta. Se on joustavuutta vastata erilaisten johdettavien tarpeisiin ja luoda uudistaviin kokeiluihin ja jatkuvaan oppimiseen kannustava ympäristö. Erinomaisia tuloksia ei voida saavuttaa ilman niitä mahdollistavaa kulttuuria ja kultuuriin sopivaa johtamista; siksi tuemme koko organisaatiosi johtamiskäytäntöjen kehittämistä uudelle tasolle.

Monipuolinen työkalupakki johtamisen kehittämiseen

Johtamisen kehittämisen toimintatapojamme ovat mm. yksilö- ja ryhmäcoaching, johtamisen arvioinnit ja palautteet, johtoryhmän yhteistyön ja dynamiikan kehittäminen, sekä organisaation johtamiskulttuurin ja onnistumista tukevan, innostavan ja psykologisesti turvallisen ympäristön kehittäminen.

Johdon arviointi on myös yrityskulttuurianalyysi

Johtamisen arviointi antaa ammattimaisen näkemyksen toimivan johdon kyvystä johtaa niin strategiaa kuin haluttua muutosta. Arviointi on suoraviivaisen tehokas väline, jolla voit nostaa sekä johtoryhmän että hallituksen työskentelyn uudelle tasolle. Ryhmätasolla se on katsaus ryhmän sisäiseen dynamiikkaan ja keskinäiseen yhteistyöhön. Meidän erityinen taitomme on tunnistaa johtoryhmän todellinen potentiaali ja kehityspolut esimerkiksi suunnittelemiasi uusia roolituksia varten tai tukea päätöksentekoasi vaikkapa omistusrakenteen tai henkilömuutosten aikana.

Koska arviointi valottaa oivaltavasti yrityksesi todellisia johtamisen toimintamalleja, se on myös syvän psykologisen ja liiketoimintaosaamisen pohjalle rakentuva yrityskulttuurianalyysi. Siksi se on omiaan tukemaan päätöksentekoa mm. omistusrakenteen tai johtohenkilöstön muutostilanteissa.

Lähdemme liikkeelle aina ympäristön ja tilanteen syvällisestä, monipuolisesta ymmärtämisestä ja aidosti toimivien ratkaisuiden löytämisestä ja käytäntöön viemisestä. Autamme aikaansaamaan pitkäjänteisesti kestäviä tuloksia.

Hyödyt sinulle

1. Johtoryhmän toiminnan jouhevoittaminen ja kasvanut tuloksellisuus
2. Johtoryhmän jäsenten henkilökohtainen kasvu
3. Vahvempi sitoutuneisuus, uudistumiskyky ja tuottavuuden kasvu
4. Koko yrityksen johtamisen kehittyminen

Ota yhteyttä

Jos olet kiinnostunut tulemaan löydetyksi suorahakuehdokkaaksi, klikkaa itsesi tänne tämän lomakkeen lähettämisen sijaan.

Kiitos yhteydenotosta!

Olemme yhteydessä mahdollisimman pian.

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojakäytännöistä