Tuemme organisaatiosi kehittymistä ja menestymistä

Nosta yrityksesi uudelle tasolle

Kehittämisen palveluissamme vankkaan liike-elämän kokemukseemme yhdistyvät kyky kuunnella asiakasta, vahva kehittymisen menetelmien ja prosessien osaaminen sekä syvä psykologinen ymmärrys.

Autamme tunnistamaan yksilöiden ja koko tiimin vahvuudet ja kasvun mahdollisuudet, sokeat pisteet sekä kyvyn kehittyä määritettyyn suuntaan kohti tavoitetta. Työskentelytapamme keskittyy kohtaamisiin, uusien oivallusten syntymiseen ja käytännön muutosten toteuttamiseen teoriaa ja harjoituksia hyödyntäen. Tavoitteenamme on auttaa ymmärtämään yrityskulttuurin vaikutuksia toimintaan ja päätöksentekoon sekä tunnistamaan haasteet ja esteet strategisten tavoitteiden saavuttamisessa tai muutosprosesseissa.

KEHITTÄMISEN PALVELUITAMME OVAT
 • johtamisen kehittäminen
 • tiiimien kehittäminen
 • yksilöllisen kehittymisen tuki
 • räätälöitävät kehitysohjelmat
 • asiantuntijapuheenvuorot

Autamme johtajia ja johtoryhmiä kehittymään

Johdon kehittämisen palvelumme on luotu väyläksi, jossa johtaja ja johtoryhmä voivat turvallisesti sparrata, jakaa ajatuksia ja kokeilla uusia toimintamalleja. Autamme tunnistamaan keskeisimmät vahvuudet ja kehittymisen edellytykset. Johtoryhmän yhteinen kehitystyö antaa valmiuksia kehittyä yhdessä ryhmänä sekä yksilötasolla johtajana ja ihmisenä. Tuemme johtoryhmän keskinäistä psykologista turvallisuutta, mikä toimii pohjana uudistumiselle, luovuudelle ja joustavuudelle.

Panostamalla valmentavaan ja oivalluttavaan johtamiseen organisaatio luo ympäristön jatkuvalle oppimiselle ja uudistaville kokeiluille. Erinomaiset tulokset voidaan saavuttaa vain, kun myös kulttuuri ja toimintamallit vievät niitä kohti – siksi tuemme koko organisaatiosi johtamiskäytäntöjen kehittämistä uudelle tasolle.

MONIPUOLINEN TYÖKALUPAKKI JOHTAMISEN KEHITTÄMISEEN:

 • johdon ja johtoryhmien arvioinnit ja palautteet
 • johtoryhmän yhteistyön ja dynamiikan kehittäminen
 • esihenkilövalmennus
 • 360-palautteet
 • yksilö- ja ryhmäcoaching

Tiimin toimiva yhteistyö on avain onnistuneeseen lopputulokseen

Tiimivalmennusta hyödynnetään usein esimerkiksi uuden ryhmän tai projektitiimin muodostumisvaiheessa, tai muunlaisissa muutos- tai pulmatilanteissa. Tiimivalmennus rakentuu psykologisen turvallisuuden vahvistamiselle. Siinä luodaan parempaa kollegaymmärrystä ja itsetuntemusta tiimityylikartoituksen avulla ja vahvistetaan tiimin toimivia rakenteita ja määritellään yhteiset pelisäännöt.

Rakennamme tiimivalmennuksemme aina sinun tarpeesi ympärille. Tiimivalmennukseen voi sisältyä yksilö- ja ryhmäcoachingia sekä työpajaosioita esimerkiksi palautteenantovalmennuksesta tai resilienssivalmennuksesta.

TYÖKALUJAMME TIIMIEN KEHITTÄMISEEN:

 • tiimivalmennus
 • ryhmäcoaching
 • ryhmätyönohjaus
 • resilienssivalmennus
 • palautteenantovalmennus

Yksilöllisen kehittymisen tuki – tie tavoitteita kohti

Yksilöllisen kehittymisen tuki on panostus avainhenkilöiden sitouttamiseen ja kehittymiseen. Esimerkiksi uran murros- ja siirtymävaiheissa asiantunteva valmentajamme auttaa henkilöä kehittymään ja löytämään uudenlaista kyvykkyyttä itsestään, tunnistamaan kirkkaammin omia vahvuuksiaan ja löytämään suuntaa kehittymisen polulleen. Yksilöllisen kehittymisen tuki motivoi ja auttaa saavuttamaan tavoitteita entistä paremmin.

YKSILÖLLISEN KEHITTYMISEN TUEKSI:

 • coaching
 • työnohjaus
 • 360-palautteet
 • potentiaalin kartoittaminen
 • johdon uravalmennus
 • suorahakukonsultin sparraus työnhakuun

Ota yhteyttä

Jos olet kiinnostunut tulemaan löydetyksi suorahakuehdokkaaksi, klikkaa itsesi tänne tämän lomakkeen lähettämisen sijaan.

Kiitos yhteydenotosta!

Olemme yhteydessä mahdollisimman pian.

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojakäytännöistä