Ihmislähtöistä henkilöarviointia

Monimenetelmäisellä henkilöarvioinnilla parempaa osumatarkkuutta

Syvempää ymmärrystä kyvykkyyksistä, toimintamalleista ja motivaatiotekijöistä

Psykologinen henkilöarviointi antaa arvioitavasta tietoa rekrytointipäätöksen tueksi, tämän osaamisen kartoittamiseen ja potentiaalin tunnistamiseen. Sen avulla saadaan syvempää ymmärrystä henkilön kyvykkyyksistä ja erilaisista henkilön käyttäytymiseen vaikuttavista toimintamalleista ja motivaatiotekijöistä.

Monimenetelmäiset henkilöarviointimme koostuvat muun muassa psykologin toteuttamasta haastattelusta, simuloidusta työtilanteesta, casetyöskentelystä sekä erilaisista testeistä ja kyselyistä. Käytettävät menetelmät valitsemme yhdessä asiakkaan kanssa määrittelemämme tarpeen, position ja organisaation toimintatapojen pohjalta. Monimenetelmäisyys kasvattaa arvioinnin osuvuutta merkittävästi ja tarjoaa näkymän arvioitavan henkilön sisäisiin motivaattoreihin ja arvopohjaan.

Arviointimenetelmämme on kehitetty yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Menetelmäkehitysyksikkömme huolehtii jatkuvasti monipuolisesta arviointimenetelmien valikoimastamme.

Laaja soveltuvuusarviointi sopii kaikentyyppisiin arviointitarpeisiin

Kattava ja monimenetelmäinen soveltuvuusarviointi on meille ulkoistamasi arviointi, jonka hoidamme alusta loppuun mutkattomasti ja aikataulutoiveesi mukaisesti. Saat psykologin tekemän ytimekkään ja olennaiseen keskittyvän arvion yhdestä tai useammasta ehdokkaasta päätöksenteon ja johtamisen tueksi.

Soveltuvuusarviointi

  • lisää henkilövalintojen osuvuutta ja pienentää henkilön persoonasta ja työtavasta johtuvien kalliiden virherekrytointien riskiä
  • takaa tasapuolisen kohtelun kaikille ehdokkaille
  • tuottaa objektiivisen, organisaation ulkopuolisen asiantuntijan näkemyksen ehdokkaasta
  • kartoittaa ehdokkaan ja rekrytoivan organisaation yhteensopivuutta
  • antaa rekrytoivalle esihenkilölle tietoa ehdokkaan vahvuuksista ja kehittämisalueista johtamisen ja perehdyttämisen tueksi
  • rakentaa ja ylläpitää hyvää työnantajamielikuvaa.

Soveltuvuusarviointi sopii kaikentyyppisiin arviointitarpeisiin, ja erityisesti silloin, kun henkilöitä arvioidaan vaativiin asiantuntija- ja johtamispositioihin.

Aikaa soveltuvuusarviointiin osallistuminen vaatii arvioitavalta tyypillisesti kolmesta kuuteen tuntia. Sinä saat arviointiraportin parhaimmillaan arviointia seuraavana päivänä.

Ketterä agile-arviointi ei hukkaa aikaa

Agile-arvioinnissa psykologikonsultti tulee rekrytointiprosessiin mukaan varhaisessa vaiheessa ja osallistuu rekrytoivan esihenkilön kanssa ehdokkaan haastatteluun. Myös agile-arviointi on monimenetelmäinen ja sisältää psykologisia testejä ja työnäytteen.

Sekä sinulle että arvioitavalle agile-arviointi on aikaa säästävä ja ketterä: erillinen soveltuvuusarviointi aikatauluttamisineen jää pois. Agile-arviointi raportoidaan suullisesti heti haastattelun jälkeen ja kirjallisesti jo seuraavana päivänä.

Agile-arvioinnilla saat kustannustehokkaasti arvioitua suuremmankin ehdokasjoukon. Se sopii parhaiten asiantuntija- sekä päällikkö- ja lähiesihenkilörooleihin.

Tunnista potentiaali ja löydä tarvittava osaaminen organisaatiosi sisältä

Potentiaalikartoitus sopii erityisen hyvin organisaation kasvu- ja muutostilanteisiin, joissa on tarpeen löytää piilevä potentiaali tai tunnistaa osaamista tai osa-alueita, joilla henkilön potentiaalia ei vielä ole optimaalisella tavalla hyödynnetty tai joihin hänen olisi mahdollista kasvaa. Potentiaalikartoitus palvelee esimerkiksi esihenkilöpotentiaalin selvittämisessä, tehtävien uudelleenjärjestelyissä tai osana johtoryhmävalmennusta, coachingia ja uraohjausta.

Potentiaalikartoitus keskittyy motivaatiotekijöiden, taitojen ja kehittymispotentiaalin selvittämiseen. Kilpailuilla osaajamarkkinoilla potentiaalin tunnistamisella on mahdollista löytää tarvittavaa osaamista sisäisesti, omasta organisaatiosta.

Toteutamme potentiaalikartoituksen soveltuvuusarvioinnin keinoin ja sovimme aikataulusta joustavasti kanssasi. Tuotamme kartoituksesta raportin arvioitavan kehittymisen tueksi ja käymme arviointipalauteen läpi valmentavalla otteella arvioidun kanssa. Mikäli potentiaalikartoitukseen osallistuu useampia henkilöitä, teemme kokonaisuudesta yhteenvedon, jonka raportoimme sinulle organisaatiotason kehittämissuunnitelmien tueksi.

Ota yhteyttä

Jos olet kiinnostunut tulemaan löydetyksi suorahakuehdokkaaksi, klikkaa itsesi tänne tämän lomakkeen lähettämisen sijaan.

Kiitos yhteydenotosta!

Olemme yhteydessä mahdollisimman pian.

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojakäytännöistä