Älä menetä huippuehdokasta kalkkiviivoilla!

Suorahakutiimin ja asiakkaan kanssa oli tehty tarmokkaasti töitä uuden avainhenkilön löytämiseksi: potentiaalisten ehdokkaiden esikarsinta, jatkoon valikoitujen kontaktointi, useat haastattelut, soveltuvuuden arviointi ja pitkän seulonnan jälkeen ykkösehdokkaan kanssa toiveikkaat sopimusneuvottelut…

Sitten tulee se ei-toivottu viesti ehdokkaalta: ”Vetäydyn prosessista, koska…”EIKÄ! Ikävää, kallista ja hukattua aikaa – koko tiimille.

Onnistunut suorahakuprosessi lähtee huolellisesta osaajaprofiilin määrittelystä

Suorahakuprosessi antaa aina mahdollisuuden pohtia roolin painotus uusiksi. Kannattaa siis miettiä etsitäänkö tehtävään vastaavan taustan omaavaa henkilöä vai tarjoaako muutos mahdollisuuden uudistumiselle.

Osaajaprofiilia määriteltäessä kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti näihin kysymyksiin:

  • Mihin yrityksen ja kyseisen vastuualueen toiminta on menossa – mitkä ovat liiketoiminnan tavoitteet, ja kuinka tämä rekrytointi tulee tukemaan niitä?
  • Minkälainen osaaminen, tausta ja verkostot antavat parhaat mahdolliset lähtökohdat tulevaisuuteen? Minkälaista osaamista avainhenkilön on tärkeä tuoda tullessaan? Entä missä asioissa saa olla oppimisen varaa, ja missä pystytään hyödyntämään olemassa olevan organisaation osaamista?
  • Minkälaista johtamista kyseinen tiimi tai yksikkö tarvitsee?
  • Mihin suuntaan organisaatiokulttuuria halutaan kehittää uuden avainhenkilön valinnalla?

Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että ehdokkaiden taustat ovat ainutlaatuisia. Älä turhaan yritä löytää edellisen tekijän kopiota, koska kyseistä henkilöä ei todennäköisesti edes ole olemassa.

Kun osaajaprofiili on määritelty ja päädytään etsimään korvaavaa, mieluusti aiempaakin pätevämpää tekijää avoimeksi jääneeseen rooliin, on aikapaine ymmärrettävästi usein korkealla. Huolimatta kiireisestä aikataulusta suorahakuprosessiin on syytä aina paneutua huolellisesti, ja käyttää tarpeeksi aikaa toivotunlaisen ehdokkaan profilointiin.

Vältä hyvän ehdokkaan karkaaminen näillä täsmävinkeillä

Huolella toteutetun suorahaun kauhutilanne on menettää huippukandi kalkkiviivoilla. Ehdokkaalla saattaa kuitenkin olla monenlaisia syitä vetäytymiseen. Tässä muutama täsmävinkkimme siihen, kuinka hyvän ehdokkaan loppumetreillä karkaamisen riskiä voi selkeästi vähentää:

  1. Älä anna päätöksenteon venyä pääehdokashaastatteluiden jälkeen. Hidas päätöksentekoprosessi antaa yrityskulttuurista huonon kuvan ja antaa ehdokkaalle aiheen epäillä, ettei hänestä olla oikeasti kiinnostuneita. Pidä ehdokkaat hyvin informoituina etenemisestä ja ”lämpiminä” jatkokeskusteluihin.
  2. Ota huomioon mahdollisten organisaatiomuutosten vaikutukset haun läpiviennissä. Organisaatiomuutokset pysäyttävät usein haun etenemisen. Hyvien ehdokkaiden ei voi olettaa odottelevan epätietoisuudessa kovin pitkään haun mahdollista etenemistä. Aktiivinen informointi myös organisaatiota koskevista muutoksista viiveen aikana on erityisen tärkeä keino pitää ehdokas saatavilla.
  3. Pidä sanasi sopimusneuvotteluissa. Ehdokas on indikoinut häntä motivoivan palkkatason ja neuvotteluhalukkuutensa, joten ikäviä yllätyksiä ei kannata parhaille ehdokkaille tuoda tässä kohtaa esimerkiksi palkkatason tai aloitusajankohdan osalta. Palkkaodotuksista kannattaa käydä realistinen keskustelu jo aiemmin, jottei asia kariudu tähän. Ei ole realistista ehdottaa ehdokkaalle nykyisen palkkatason alittavaa tasoa. Tämä ei kuitenkaan ole aina totuus: joskus ehdokkaan halu tehtävään ja työntö pois edellisestä tehtävästä on niin vahva, että hän voi jopa tinkiä palkastaan. Tämä on kuitenkin poikkeuksellista. Ihminen mitoittaa yleensä kulunsa totutun tulotasonsa mukaisesti.
  4. Valmistaudu ”myymään” yritystäsi ja tehtävää ehdokkaalle innostavasti ja rehellisesti. Ajattele tapaaminen ennemminkin myynnillisenä tutustumistapaamisena kuin perinteisenä työpaikkahaastatteluna. Hyvistä ehdokkaista vain yksi valitaan, mutta jokaiselle jää mielikuva työnantajasta. Ehdokkaat puhuvat kokemuksistaan ja vaikutelmistaan omassa piirissään.


Kirjoittajalla, Momentouksen suorahakupalveluja vetävällä Lotta Moringilla on valitettavasti kokemusta tilanteesta, jossa huolella toteutetun suorahaun kalkkiviivoilla ykköskandi vetäytyy.

(17.12.2019, päiv. 30.3.2022)

  • Fin