Huippuosaaja haussa? Unohda ilmoitushaku.

Nykypäivän rekrytointimarkkinassa työnantaja ei ole välttämättä se, joka valitsee parhaat tekijät itselleen. Parhaat tekijät valitsevat itse työnantajansa, eikä jokaiseen tilaisuuteen ole pakko tarttua, ellei tehtävä tai yritys kiinnosta heitä aidosti.

Myös perinteinen hakuilmoittelu on menettänyt tehoaan, kun työpaikkailmoitus tavoittaa parhaat osaajat aiempaa huonommin. Etenkin sellaiset työnantajabrändit, jotka eivät heti herätä halutussa osaajajoukossa kiinnostusta, hukkuvat helposti massaan eivätkä tavoita haluttua kohderyhmää välttämättä ollenkaan.

Vastauksena tähän tarpeeseen on Momentouksen Talentous-haku, joka tukee organisaatioiden omia rekrytoijia etsimällä ja kontaktoimalla parhaat osaajat organisaation tarpeisiin.

Tässä artikkelissa paljastamme, miten kevennetty suorahaku toimii ja mihin sen taika oikeastaan perustuu.

Talent Sourcing -konsultti on kevennetyn suorahaun ihmeiden ykköstekijä

Samaan tapaan kuin perinteinen johdon suorahaku, myös onnistunut Talentous-suorahaku saa voimansa huolellisesta taustatyöstä.

Profilointitapaamisessa rajataan etsittävä profiili yhdessä rekrytoivan organisaation kanssa heti yhteistyön aluksi. Reunaehtoja voidaan asettaa esimerkiksi sille, mitä nimikettä etsitään, miltä alueelta osaajan tulisi löytyä, minkälaisilla avainsanoilla hän kuvailee osaamistaan ja miltä toimialoilta osaajaa halutaan etsiä.

Taitavan Talent Sourcing -konsultin – ehdokkaat etsivän ja kontaktoivan suorahaun ammattilaisen – supervoima on siinä, että hän kykenee löytämään erilaisia tietokantoja ja omia verkostojaan hyödyntäen riittävän joukon toivotunlaisia osaajia. Hän etsii sopivia ehdokkaita paitsi jo valmiiksi vapailla työmarkkinoilla liikkuvien henkilöiden, myös niiden osaajien joukosta, jotka eivät aktiivisesti etsi uusia uramahdollisuuksia.

Kattavin tietokanta on ammatillinen verkkoyhteisö LinkedIn, jossa valtaosalla osaajista on oma profiilinsa. LinkedInin lisäksi konsultti voi etsiä sopivia ehdokkaita esimerkiksi suorahakuyrityksen omasta osaajatietokannasta, Googlesta tai vaikkapa Twitteristä, joka etenkin Suomen mittakaavassa toimii myös ammatillisen keskustelun alustana. Lisäksi Momentouksella on pitkän kokemuksen tuoma vahva suorahakumarkkinan tuntemus, minkä vuoksi konsulteillamme voi muistua mieleen kuvailuun sopivia osaajia aiemmin tehdyistä toimeksiannoista.

Suorahaku täydentää parhaimmillaan organisaation omaa HR-osaamista

Kevennetyn suorahaun hyödyntäminen ehdokaskartoituksen tekemiseen on fiksua paitsi ajansäästön kannalta, myös kustannusnäkökulmasta.

Rekrytointitarve vaihtelee talouden heilahteluiden mukaan, eikä omassa HR-tiimissä välttämättä ole jatkuvaa tarvetta puhtaasti rekrytointeja hoitavalle henkilölle. Lisäksi useamman ehdokkaan etsintä ja kontaktointi vie runsaasti aikaa. Ehdokaskartoitukseen tarvittavien tietokantojen hankkiminen voi käydä omin voimin yllättävän kalliiksi, kun suorahakukumppanin kautta niitä pääsee hyödyntämään huomattavasti edullisemmin.

Suorahakukumppanin ydinosaamista on potentiaalisten asiantuntijoiden houkutteleminen osaksi rekrytointiprosessia – heidänkin, jotka eivät oma-aloitteisesti etsi uusia uramahdollisuuksia. Toisinaan parhaat ehdokkaat täytyy onnistua houkuttelemaan mukaan jopa kilpailijan leivistä. Etenkin tässä Talent Sourcing -konsulttien ammattimaiset neuvottelutaidot ovat kullan arvoiset.

Konsultin etsintätyön tuloksena syntyy lista henkilöistä, joiden osaamisen tiedetään vastaavan haettua ihanneprofiilia. Yhteistyömallista riippuen organisaation oma HR-tiimi voi haastatella ehdokkaat tai vaihtoehtoisesti kokenut konsultti voi jatkaa osaajajoukon jalostamista vielä osuvammaksi heidät haastattelemalla.

Houkutteleva työnantajamielikuva ja erinomainen ehdokaskokemus merkitsevät kevennetyssä suorahaussa

Ehdokkaalle Talentous-haku on alusta loppuun vaivaton kokemus. Toisin kuin perinteisessä ilmoitushaussa, suorahakuehdokkaan ei tarvitse käyttää aikaansa raskaiseen rekrytointijärjestelmään rekisteröitymiseen tai rustata vaivalloiseksi koettuja hakemuskirjeitä ja ansioluetteloita. Kun suorahakukumppani etsii ehdokkaan ja yhteydenotto tulee rekrytoivalta yritykseltä ehdokkaaseen päin eikä potentiaalisen henkilön tarvitse itse aktiivisesti hakea työtä, on kynnys lähteä mukaan rekrytointiprosessiin huomattavasti matalampi. Helpoimmillaan hakuun pääsee mukaan pitämällä LinkedIn -profiili kiinnostavana ja ajan tasalla.

Suorahakukumppania käyttämällä toimeksiantaja saa lisäksi kallisarvoista palautetta työnantajamielikuvastaan, jota kontaktointien yhteydessä kerätään.

Talentous-haussa voimme hyödyntää ehdokkaiden haastattelemiseen RecRight -videohaastattelutyökalua, kokeneen suorahakukonsultin tekemiä haastatteluja ja/tai psykologin tekemiä henkilöarviointeja.

Onko asiantuntijan tai päällikön rekrytoiminen sinulla ajankohtaista nyt tai tulevaisuudessa?

Saammeko auttaa sinua tunnistamaan markkinan parhaat henkilöt alallasi? Kevennetyn suorahaun ammattilaiset apunasi: tutustu tarkemmin Talentous-hakuun.

KIrjoittajalla, Talentous-palvelun vetäjällä ja kokeneella konsulttilla Inka Suhosella on monta supervoimaa ja yksi tärkeimmistä taitavoimista on kyky houkutella ehdokkaita mukaan suorahakuprosessiin.


(4.8.2022)


  • Fin