Kriisistä toiseen

Harva meistä on osannut ennakoida tilannetta, jota nyt elämme. Perusturvallisuuttamme horjuttaa itänaapurimme toiminta, ja joudumme käsittelemään aiheita, joita emme kuvitelleet joutuvamme käsittelemään. Koemme huolta Ukrainan tilanteesta, ihmisten kohtaloista ja sodan laajemmistakin vaikutuksista. Vastakoetun korona-ajan vuoksi on monella jo valmiiksi kuormitusta. Ja silti pitäisi jaksaa.

Koettu perusturvallisuuden horjuminen näyttäytyy monen esihenkilön arjessa. Miten tukea tiimiä ja sen yksilöitä arjessa ja miten itse jaksan? Epävarmuus tulevasta sekä epäoikeudenmukaisuuden kokemus sodasta voivat aiheuttaa taistele tai pakene -reaktion, jossa ajattelu kapeutuu ja toimimme minäkeskeisemmin, selviytymiseen keskittyen. Tämä kaikki heijastuu myös työelämään niin esihenkilöllä kuin johdettavalla. Pidempään jatkuessaan se kuormittaa ja voi häiritä työntekoa, kun keskittyminen, luova ongelmanratkaisu ja yhteistyövalmiudet kärsivät.

Johdettavien ajattelu- ja toimintatyylin tunnistaminen auttaa esihenkilöä tiimiläistensä tukemisessa. Sama ei sovi kaikille. Kun ymmärtää erilaisia reagointimalleja, pystyy mukauttamaan omaa esihenkilötyötään tilanteen mukaan. Jotkut helpottavat oloaan hakemalla mahdollisimman paljon tietoa, toiset puolestaan ahdistuvat lukemastaan.

Tiedon ahdistaessa sille altistumista on hyvä rajata, valita ajankohta pohdinnalle ja asettaa asiat mielessään ’hyllylle’ odottamaan sopivampaa hetkeä. Työyhteisössä voidaan sopia, milloin tilanteen herättämiä ajatuksia jaetaan ja milloin keskustelussa käsitellään muita asioita. Työkaluja tilanteen tunnistamiseen ja käsittelyyn työyhteisössä voivat tarjota esimerkiksi resilienssivalmennus tai coaching.

Kun tilanne haastaa monella tasolla, luovat rutiinit turvaa, pysyvyyttä ja rakennetta sekä pitävät meidät liikkeessä. Kun päässä myllertää, nousee ulkoinen järjestys entistä tärkeämmäksi. Esihenkilön on hyvä auttaa tiimiään suuntaamaan huomiota asioihin, mihin on mahdollisuus vaikuttaa ja asioihin, jotka luovat uskoa positiiviseen tulevaisuuteen.

Jokaisella on erilaisia tapoja selvitä kriiseistä. Jotkut nousevat nopeammin, toiset kaipaavat apua selvitäkseen. Tärkeää on tunnistaa, että tunteiden ja reaktioiden kirjo on täysin normaalia. Kuule, ota vastaan, tue rakenteilla ja vahvista puheellasi uskoa positiiviseen tulevaisuuteen.


Momentouksen bisnespsykologian palvelualueen johtaja ja psykologi  Katri Hurme on työskennellyt lähes 20 vuotta psykologina mm. vankilassa ja eri organisaatioissa, ja nähnyt, että ihmisissä on valtavasti voimaa myös kriisitilanteissa. 

(7.3.2022)

  • Fin