Momentous ja bisnespsykologiaan erikoistunut Cresco yhdistyvät

Kevät on tunnetusti kasvun aikaa. Kehitys on ajankohtaista nyt myös meillä, kun ylimmän johdon suorahakuun erikoistunut Momentous ja bisnespsykologian asiantuntijayritys Cresco yhdistyvät. Uuden ajan konsulttiyritys Momentous-Crescon palvelut ovat monipuolisia ja asiakaskohtaisesti räätälöityjä, laatua ja ihmisläheisyyttä unohtamatta.

Tarjoamme johtamisen, rekrytoinnin, muutoksenhallinnan, strategisten henkilöstöratkaisujen ja organisaatioiden kehittämisen palveluita ketterästi ja kokonaisvaltaisesti saman katon alta. Vankan jalansijan johdon suorahakumarkkinoilla yhdeksän vuoden aikana lunastanut Momentous tuo yritykseen vahvan liiketoimintaosaamisen. Oman alansa pioneerina tunnettu Cresco lisää yhtälöön syvän ymmärryksen ihmismielestä, käyttäytymisestä ja organisaation dynamiikasta.

Yhdistyminen luo loistavia kehitys- ja kasvumahdollisuuksia ja ennen kaikkea lisäarvoa asiakkaillemme. Esimerkiksi palvelutarjoama laajenee huomattavasti monipuolisemmaksi ja täysin uudenlaisten palvelukokonaisuuksien muodostaminen mahdollistuu, kun Cresco tuo psykologisen osaamisen mukanaan.

Vahvuuksiamme ovat etenkin strategiset avainpositiorekrytoinnit sekä johdon ja organisaatioiden kehittämisen palvelut. Bravedon ja yrityksen johdon omistama konsulttitalomme käsittää nyt 45 kokenutta asiantuntijaa ja toimistoverkkomme kattaa lähes koko Suomen.

Palvelusikermä syvenee – kulttuurin merkitys kasvaa

Uuden luvun myötä käytössämme ovat entistä moniulotteisemmat henkilöarvioinnin psykologiset analyysit. Crescon puolelta avautuvat myös yksilöiden, tiimien, johdon ja organisaatioiden kehittämisen palvelut. Koska palvelumme täydentävät toisiaan, pystymme nyt rakentamaan tarkennetusti asiakaskohtaisia tiimejä sekä kustannustehokkaita palveluita tuntemalla asiakkaan liiketoiminnan syvällisesti.

Johdon palveluiden vahvuuksiamme ovat liiketoiminnan ymmärtämisen lisäksi erityisen vankka käsitys toimintaympäristön, strategian, kulttuurin ja ihmisten toiminnan yhteensovittamisesta. Yhdistymisen ansiosta meidän ja asiakkaan välinen yhteistyö muotoutuu parhaimmillaan projektista strategiseksi ja jatkuvaksi yhteistyöksi, joka perustuu ammattitaitoon ja luottamukseen.

Perinteisesti esimerkiksi yrityskaupan yhteydessä tehdään ostokohteen due diligence -tarkastus, jossa yrityksen luvut analysoidaan perinpohjaisesti. Yrityksen toimiva johto jää lähes aina ammattimaisesti arvioimatta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tähän meillä on tarjota toimiva ratkaisu.

Uutena ulottuvuutena on myös potentiaalien tunnistaminen asiakasyrityksessä. Asiakasorganisaation kehittymistä seuraamalla ja kokonaisvaltaisen arvioinnin perusteella on mahdollista tunnistaa tulevia potentiaalisia sisäisiä rekrytointeja.

Asiakkaan näkökulmasta on usein suotavaa käyttää suorahakuihin yhtä kumppania. Siksi on hienoa, että nyt meillä on mahdollisuus tukea asiakkaitamme myös tulevaisuuden osaajien kohdalla. Parasta kuitenkin on, että pystymme joustavasti räätälöimään tarjoamastamme jokaiselle asiakkaalle juuri heidän tavoitteitaan tukevan ja omannäköisen kokonaisuuden.

Tulevaisuuden työpaikoilla yksilön tarpeet keskiössä

Aallonharjalla pysyminen on olennaista. Yhdistymisen myötä meistä tulee myös organisaatioita sparraava toimisto, joka auttaa arvioituja yksilöitä oivaltamaan itsestään uusia puolia ja kasvamaan roolissaan.

Uskomme, että tulevaisuuden organisaatioita johdetaan yksilöiden tarpeista käsin. Työelämän ydintaitoihin lukeutuvat yhä enemmän kyky jatkuvaan oppimiseen, yhteistyöhön, luovaan ongelmanratkaisuun, itsensä johtamiseen ja oman toiminnan reflektointiin sekä muutosjoustavuuteen.

Asiakkaat ovat kertoneet arvostavansa molempien yritysten ihmislähtöisyyttä ja asiakkaan kuuntelua sekä aidosti tämän tarpeen ymmärtämistä. Sama linja vahvistuu entisestään yhdistymisen myötä.

Ihminen on meille kaiken keskiössä. Kohtaamme jokaisen yksilön ja asiakkaan arvostavalla ja valmentavalla otteella. Nyt meillä on työkalut ja mahdollisuudet sukeltaa vielä entistä syvemmälle.

(10.3.2020)

  • Fin