Onko teillä oikeat henkilöt johdossa – ja mistä oikeastaan tiedät sen?

Tiedätkö, mikä on yleensä ratkaisevin tekijä yrityskaupan onnistumisessa? Oikea vastaus on yrityksen inhimillinen pääoma, eli se, minkälaista arvoa henkilöstö luo yritykselle.

Siksi onkin harmittavaa, että yrityskauppaan sisältyy useimmiten analyysia ja dataa monesta olennaisesta asiasta, mutta ei välttämättä juurikaan ostettavan yrityksen avainhenkilöistä.

Mitä enemmän liiketoiminnan mukana ostaa inhimillistä pääomaa, sen tärkeämpää on tiedostaa se, keitä oikeastaan yrityskaupan myötä saa riveihinsä ja miten heidän kyvykkyytensä aikoo hyödyntää. Sen vuoksi johdon arvioimiseen on äärimmäisen tärkeää käyttää aikaa ja ajatusta yrityskauppoja tehdessä.

Johtaja, tunnetko tiimisi vahvuudet?

Uuden toimitusjohtajan matka tavoitteisiin vauhdittuu, kun hän tuntee johtoryhmänsä vahvuudet ja tietää, miten ohjata johdettaviaan. Kenessä on potentiaalia enempään, ja kenen kapasiteetti on jo äärimmillään venymisrajoilla?

Kun tarvitaan nopeita muutoksia ja rohkeutta uudistua, on johtajan tunnettava tiiminsä. Ilman inhimillisen pääoman dataa toimitusjohtaja ei voi johtaa yksilöitä ja tiimiänsä tehokkaimmillaan eikä tehdä siihen riittävän ripeästi tarvittavia muutoksia. Kärjistetysti voitaisiinkin sanoa, että tiimille asetetut tavoitteet toteutuvat johtajien kautta.

Muutama perussääntö ennustaa varsin luotettavasti sen, kuinka hyviä tuloksia johtamiselta voi odottaa:

  • Keskinkertaisella johtamisella hyvän tiimin kanssa voi saada hyviä tuloksia aikaan. Hyvä tiimi täydentää vetäjäänsä.
  • Huonolla johtamisella saa hyvänkin tiimin kanssa pidemmän päälle huonoa aikaan. Dynamiikka ja halu menestyä yhdessä ja toimia sen eteen vähenee.
  • Hyvällä johtamisella huonon tiimin kanssa on vaikea luoda menestyksen edellytyksiä. Vaikka kärsivällisiä kehitysaskelia onnistuttaisiinkin saamaan, on vaikea ajaa rikkinäisellä pyörällä lujaa ja luottavaisesti.

Samat yksinkertaiset lainalaisuudet koskevat myös uutta hallituksen puheenjohtajaa. Hallituksen puheenjohtajan on ensiarvoisen tärkeää tuntea toimitusjohtaja ja johtotiimi hyvin ennen kaikkea siksi, että hän tietäisi miten tukea ja haastaa heitä – ja toisaalta miten sparrata toimitusjohtajaa tarvittaviin muutoksiin.

Johdon arviointi auttaa hahmottamaan johtoryhmän vahvuudet ja kehityskohdat

Yksi erinomainen apuväline inhimillisen pääoman arvioimiseen on johdon arviointi. Se antaa tietoa ostettavan yrityksen johdon kyvykkyydestä ja avainhenkilöiden sitoutumisesta, sekä arvioi johdon vahvuudet ja puutteet suhteessa ostavan yrityksen tavoitteisiin.

Johdon arvioinnin lopputuloksena ovat selkeät suositukset avainhenkilöiden vahvuuksien parhaaseen hyödyntämiseen. Toisaalta johdon arviointi antaa näkymän myös mahdollisten rajoittavien tekijöiden huomioimiseen.

Paitsi kyvykkyyksiin, johdon arvioinnilla voidaan ottaa kantaa myös siihen, kuinka hyvin johtoryhmän jäsenet pelaavat yhteen. Mitkä ovat johtoryhmän keskinäisen dynamiikan vahvuudet ja heikkoudet, ja millä tavoin tiimiä olisi tarpeen täydentää tai kehittää tulevaisuudessa? Entä kuinka hyvin johtoryhmän jäsenet ilmentävät yrityskulttuuria?

Minkälaisissa tilanteissa johdon arviointi kannattaa?

Johdon arviointiin kannattaa ryhtyä, kun:

  • pohdit, onko nykyinen johto kyvykäs johtamaan strategianne mukaista uudistusta riittävän ripeästi.
  • haluat luoda selkeän näkemyksen yrityksesi avainhenkilöihin ja heidän kyvykkyyksiinsä. Mitä enemmän olet esimerkiksi yrityskaupan myötä “ostamassa inhimillistä pääomaa”, sen kriittisempää on se, keitä avainhenkilöitä olet ostamassa, minkälaisia kyvykkyyksiä saat ja miten sitoutuneita he ovat.
  • haluat tietää, miten hyödynnät ja sitoutat uuden organisaation parhaalla tavalla ja minkälaisiin henkilö- tai yhteistyöriskeihin on varauduttava.
  • haluat identifioida sitouttamisen kannalta keskeiset avainhenkilöt ja tunnistaa, miten johtaa ja motivoida heitä parhaiten.
  • tavoittelet parasta mahdollista hyötyä uuden organisaation rakentamiseen: paras roolitus ja yksilöiden potentiaali uusiin rooleihin.
  • olet yhdistämässä kahta organisaatiota ja haluat valita joukosta parhaat henkilöt avainrooleihin.

Mietitkö, onko sinulla oikeat henkilöt johdossa?

Pohditko parhaillaan, onko sinulla oikeat henkilöt johdossa? Lue lisää johdon arvioinnin palveluistamme ja ota yhteyttä, niin keskustellaan yhdessä, miten voisimme auttaa arvioinnin datalla päätöstesi ja johdon toiminnan suuntaamiseen.

Bisnespsykologian palveluita vetävä Katri Hurme suosittelee johdon arviointia - erinomaista apuvälinettä inhimillisen pääoman arvioimiseen - joka antaa tietoa ostettavan yrityksen johdon kyvykkyydestä ja avainhenkilöiden sitoutumisesta sekä arvioi johdon vahvuudet ja puutteet suhteessa tavoitteisiin.

(3.11.2019, päiv. 5.4.2022)
  • Fin