Psykologinen palautuminen lomalla

Työstä palautuminen tapahtuu ensisijaisesti niinä hetkinä, kun töitä ei tehdä. Palautuminen edistää yksilön hyvinvointia ja toimintakykyä, ja lisäksi palauttavan loman jälkeen töihin palatessa työtehtävät tuntuvat todennäköisesti vähemmän raskailta ja työskentelykin voi olla tehokkaampaa.

Viime aikojen tapahtumat ovat ajaneet meidät tilanteeseen, jossa työn ja vapaa-ajan rajat ovat saattaneet hämärtyä entisestään. Koti on yhä vahvemmin toiminut myös töiden tapahtumapaikkana, mikä on saattanut vaikuttaa heikentävästi palautumiseen: palautuminen käynnistyy vasta, kun työn vaatimukset eivät enää ole läsnä, eli kun työtä lakataan sekä tekemästä että ajattelemasta. Kesällä olisikin tärkeää päästä irtaantumaan edes hetkeksi työstä ja myös rauhoittamaan koti sen ensisijaista tarkoitusta varten.

Irrottaudu, rentoudu, opi uutta ja päätä itse ajankäytöstäsi

Tutkimusten perusteella psykologista palautumista voidaan ajatella tapahtuvan ainakin neljän mekanismin avulla: irrottautumisen, rentoutumisen, taitojen hallinnan ja tekemisen kontrollin avulla (Sonnentag & Fritz, 2007).

Irrottautumisella tarkoitetaan työpaikalta poistumisen tai töiden tekemisen lopettamisen lisäksi työhön liittyvien asioiden sulkemista pois mielestä. Jotta työasiat myös pysyisivät poissa mielestä, olisi esimerkiksi sähköpostien lukeminen ja työpuheluihin vastaaminen hyvä lopettaa lomailun ajaksi. Myös kotitoimistolla töistä muistuttavat tekijät olisi hyvä siirtää pois näkyviltä.

Rentoutumista puolestaan kuvaa matala virittäytyneisyyden taso ja lisääntynyt myönteinen tunnetila, mikä edesauttaa kuormittuneisuuden vähenemistä. Rentoutumista tapahtuu esimerkiksi lepäämällä, luonnossa liikkumalla, lukemalla tai kuuntelemalla musiikkia.

Taitojen hallinnalla tarkoitetaan töihin liittymätöntä toimintaa, joka tarjoaa haasteiden ja uuden oppimisen kautta onnistumisen ja pystyvyyden kokemuksia. Tekemisen kontrolli taas lisää hyvinvointia hallinnan tunteen kautta, kun oman vapaa-aikansa sisällön ja aikataulutuksen voi päättää itse.

Siinä missä irrottautuminen ja rentoutuminen toimivat passiivisina palautumiskeinoina kuormituksen pysäyttämiseksi, palauttavat taitojen hallinta ja tekemisen kontrolli aktiivisesti voimavaroja.

Laskeudu lomaan pikkuhiljaa

Tässä vielä muutama vinkki lomaan valmistautuessa, jotta mieli alkaa jo siirtyä kohti leppoisampia tunnelmia:

  • Poikkea rituaaleista viimeisen työviikon aikana, sillä poikkeamien avulla mieli siirtyy vahvemmin kohti lomaa.
  • Lähde pitkälle lounaalle tai järjestä (etä)aamukahvittelut työkavereiden kanssa. Loman alkamista kannattaa juhlistaa jo työajalla viimeisen työviikon aikana.
  • Kiitä itseäsi ja summaa muutamia onnistumisen hetkiä kuluneelta vuodelta. Myös kollegoiden kiittäminen ja onnistumisten läpikäynti lisää hyvää fiilistä ja vetää hyvin yhteen kulunutta vuotta.
  • Juttele lomasuunnitelmista ihmisten kanssa.


Lähteitä aiheeseen liittyen

  • Fritz, C., & Sonnentag, S. (2006). Recovery, well-being, and performance-related outcomes: the role of workload and vacation experiences. Journal of Applied Psychology, 91 (4), 936.
  • Kawakubo, A., & Oguchi, T. (2019). Recovery experiences during vacations promote life satisfaction through creative behavior. Tourism Management Perspectives, 30, 240-250.
  • Sonnentag, Sabine & Fritz, Charlotte. (2007). The Recovery Experience Questionnaire: Development and Validation of a Measure for Assessing Recuperation and Unwinding From Work. Journal of occupational health psychology. 12. 204-21. 10.1037/1076-8998.12.3.204.


Kirjoittaja, Noora Alikirri, työskentelee Momentouksella opintojensa ohessa menetelmäkehityksen ja henkilöarviointien parissa. Hän aikoo lomallaan siirtää työkoneen visusti piiloon kaapin perukoille ja viettää kesän kirjoja lukien ja opetellen pelaamaan golfia.

(8.7.2021)

  • Fin