Yritysten hallitustyötä on varaa parantaa

Kauppakamarien maaliskuisessa Pk-hallitusbarometrissä 1100 yritysjohtajaa arvioi yritystensä hallitustyöskentelyä. Barometrin pääviesti oli varsin selkeä: monen yrityksen on kiinnitettävä enemmän huomiota hallituksen kokoonpanoon ja sen kehittämiseen.

Pintaraapaisuna barometrista tiivistettäköön, että jopa 40 prosenttia vastaajista kertoi, ettei hallituksen jäsenistössä ole riittävää vaihtuvuutta. Kolmannes vastaajista puolestaan oli sitä mieltä, etteivät kaikki hallituksen jäsenet panosta ja osallistu hallitustyöhön riittävästi.

Miksi tarvetta kehittämiselle on ennen kaikkea juuri nyt? Entä millä tavoin hallitustyötä voitaisiin konkreettisesti parantaa? Jatka lukemista, niin kerron, mitä pohdin aiheesta ja mistä kohdista nykyistä hallitustyöskentelyä olisi varaa parantaa.

Modernin yrityksen hallituksen tulee kyetä haastamaan johtoryhmää monipuolisesti

Merkittävin juurisyy hallitustyön muutostarpeelle löytyy megatrendeistä.

Yritysmaailma on muuttunut – ja muuttuu jatkuvasti edelleen – entistä monimutkaisemmaksi. Liiketoiminnan taustalla vaikuttavat koko maailmaa koskettavat jättimäiset mullistukset, kuten globalisaatio, ilmastonmuutos, populismi ja digitalisaatio. Näiden muutosten myötä liiketoiminnan ennakoitavuus on vähentynyt huomattavasti.

Myös yritysten hallitusten rooli on muuttunut viime vuosina huomattavasti. Nykyään tilausta on ennen kaikkea hallitukselle, joka kykenee toimimaan vahvasti yrityksen johdon tukena, ja joka osaa tuoda yrityksen johdolle mahdollisimman monipuolisesti uusia näkemyksiä. Pelkkä governance-puolen hallitseminen ei siis nykypäivänä enää riitä, vaikka senkin taitamiselle on toki edelleen tarvetta.

6 kysymystä, jotka auttavat yrityksesi hallituksen työskentelytapoja kohtaamaan nykypäivän haasteet

Kuinka hallitusten nykyisiä työskentelytapoja sitten voisi kehittää? Ainakin seuraavat kysymykset on merkittävää kysyä parannuksen polulla:

1: Huolellinen profilointi – minkälaisia jäseniä hallitukseen tarvitaan? Profiloinnissa on tärkeää peilata yrityksen nykytilannetta: minkälaisen hallituksen yritys voisi parhaimmillaan saada tänä päivänä? Täydellistä kartoittamista varten on tärkeää selvittää nykytilanteen lisäksi ainakin yrityksen strategia, markkina, toimintaympäristö, tavoitteet ja lähivuosien haasteet.

2: Minkälaisen osaamispaletin hallitus tarvitsee? Jokainen hallituksen rooli on tärkeää pohtia yksitellen läpi. Joltakin hallituksen jäseneltä voi esimerkiksi löytyä talousosaamista, toiselta taas markkinatuntemusta ja kolmannelta strategista osaamista. Olennaista on se, että jokainen jäsen olisi yksittäin roolitettu omalle vastuualueelleen.

3: Osaajakentän kartoitus suorahaun avulla – ketä halutaan tavoitella? Hallitusjäsenten suorahaut käynnistyvät yleisimmin vuosikierron mukaisesti syksyllä, jolloin aletaan valmistautua seuraavan kevään yhtiökokouksiin.

4: Seuraajasuunnittelu (myös hallituksen sisällä): kuka jatkaa, kun nykyhallituksen on aika uusiutua? Hallituksen jäsenten maksimiajaksi kulloisessakin kokoonpanossa voidaan määrittää esimerkiksi 3 tai 5 vuotta. Tämä edistää vaihtuvuutta, ja sitä varten on tärkeää myös pohtia jo etukäteen millä kokoonpanolla hallitusta tahdotaan vaihdon jälkeen pyörittää.

5: Minkälaiset työtavat hallituksella on? Esimerkiksi hallituksen vuosikello ja kokouskello on syytä määritellä mahdollisimman tarkasti etukäteen. Jos työtapoja ei ole määritelty, tuhraantuu hallituksen kokouksista turhan helposti aikaa prosesseista keskustelemiselle, ja olennainen – yritysjohdon tukeminen – jää vähemmälle.

6: Kannattaisiko hallitus arvioittaa ulkopuolisella taholla? Nyrkkisääntönä on, että yrityksen hallitus kannattaisi arvioida vuosittain. Tähän kannattaa käyttää konsulttia, joka osaa ulkopuolisin silmin arvioida kuinka hyvin ollaan osattu keskittyä niihin asioihin, jotka profiloinnin yhteydessä nostettiin tärkeimmiksi.

Kuinka muodostetaan täydellinen yrityshallitus?

Täydellisen hallituksen kaavaa tai kokoonpanoa ei yksiselitteisesti ole olemassakaan, vaan se riippuu täysin yrityksestä ja sen liiketoiminnasta sekä liiketoiminnan tarpeista. Seuraavat kaksi asiaa kuitenkin nähdäkseni korostuvat “nykypäivän ihannehallituksessa”.

Nopea reagointikyky

Aiemmin yritykset ja samalla niiden hallitus toimivat lähinnä “inside-out” -periaatteella: tieto ja näkemys asuvat meillä, ja asiakkaamme saavat tyytyä siihen, mitä heille tiedostamme ja taidoistamme jaamme. Nykyään näkökulma on muuttunut korostuneesti “outside-in” -malliseksi, ja impulssit kulkevat asiakkaista ja heidän tarpeistaan yritykselle. Tästä selvitäkseen myös yrityksen hallitukselta vaaditaan salamannopeaa reagointikykyä.

Kaikki hallituksen jäsenet eivät voi olla samasta muotista valettuja

Riittävä diversiteetti – monipuolisuus esimerkiksi osaamisen, toimialataustojen, iän, sukupuolen, kulttuurin tai vaikkapa koulutuksen kannalta – on tärkeää, jotta yrityksen hallitus voi menestyä. Ideaalitilanteessa hallituksen kokoonpano on yrityksen tilanteeseen nähden mahdollisimman monipuolinen, ja kykenee siksi tuottamaan mahdollisimman monipuolista “valaistusta” erilaisiin yrityksen liiketoimintaan vaikuttaviin tekijöihin.

Kun nämä asiat otetaan huomioon hallitusta muodostettaessa ja hallituksen työskentelytavat hiotaan sellaisiksi, että sillä on edellytykset suoriutua roolistaan, on onnistuminen yleensä huomattavasti lähempänä.

Saammeko auttaa yrityksesi hallitusta menestymään?

Suomalaisen johtamisen ja yritysten menestymisen kannalta on tärkeää, että yrityshallitusten valinta tehdään huolellisen profiloinnin pohjalta ja laadukkaasti. Siksi hallituksen valinnassa kannattaa hyödyntää ammattitaitoista suorahakukumppania.

Kirjoittaja, Momentouksen seniorikonsultti ja partner Pasi Natri, on auttanut ammattitaitoisella suorahaulla ja konsultoinnillaan monien yritysten hallituksia menestymään .

(17.4.2019)  • Fin