Olet saanut kutsun potentiaalikartoitukseen, tervetuloa!

Potentiaalikartoitusta voidaan käyttää esimerkiksi osana coachingia, uraohjausta tai yritysten sisäisten tehtävien uudelleenjärjestelyjä. Potentiaalikartoitus keskittyy tietyntyyppisten henkilökohtaisten ominaisuuksien selvittämiseen tai siinä voidaan tutkia yleisluontoisemmin henkilön motivaatiotekijöitä, taitoja ja kehittymispotentiaalia.

Sinulle potentiaalikartoitus tarjoaa mahdollisuuden lisätä itsetuntemustasi sekä hahmottaa omia vahvuuksiasi sekä taitoja ja toiveita liittyen työhön ja uraan entistä paremmin. Työnantajasi saa tietoa siitä, miten kykyjäsi voidaan hyödyntää jatkossa.

Valmistautuminen potentiaalikartoitukseen

Osallistuessasi Momentouksen potentiaalikartoitukseen saat sähköpostikutsun, jossa vahvistetaan potentiaalikartoituksesi aika ja paikka. Samassa viestissä saat myös ennen arviointia täytettävät ennakkotehtävät, jotka sisältävät aikarajallisia kykytestejä ja vapaassa tahdissa suoritettavia työskentely- ja ajattelutyyliä arvioivia tehtäviä.

Potentiaalikartoituksen osallistujana velvollisuutenasi on suorittaa testit rehellisesti ja parhaasi mukaan. Tee tehtävät hyvin levänneenä ja terveenä. Kerro meille aina mahdollisista seikoista, kuten sairastumisesta tai muista haasteista, jotka ovat voineet vaikuttaa suorituskykyysi heikentävästi. Emme suosittele potentiaalikartoitukseen osallistumista sairaana, joten otathan sairastuessani meihin yhteyttä.

Kartoituspäivän kulku

Päivän kulusta saat lisätietoa heti päivän alussa ja pidemmän päivän aikana voit halutessasi pitää taukoja. Kysythän aina neuvoa henkilöstöltämme epäselvissä tilanteissa.

Potentiaalikartoituspäivän aikana pohdit omia ajattelu- ja toimintatapojasi monesta eri näkökulmasta. Tämä tuntuu joskus haastavalta, mutta yleensä osallistujat kokevat prosessin myönteisenä ja itsetuntemusta kasvattavana. On hyvä tunnistaa sekä omat vahvuutensa että kehittämiskohteensa; sellaista ihmistä ei olekaan, jolta ei molempia löytyisi. Omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunteminen auttaa muun muassa urasuunnittelussa.

Raportti ja palaute

Potentiaalikartoituspäivän jälkeen psykologikonsultti kirjoittaa lausunnon. Tuo lausunto ja tekemäsi tehtävät säilytetään kaksi vuotta. Saat psykologilta raportin noin viikon sisällä potentiaalikartoituspäivään osallistumisestasi.

Saat halutessasi potentiaalikartoituksesta myös suullista palautetta ottamalla yhteyttä haastattelun tehneeseen psykologiin. Ennen palautekeskustelua kannattaa miettiä valmiiksi, mitä asioita haluaa kysyä lausunnosta. Useat kokevat palautteen itsetuntemusta lisäävänä.

Toimeksiantajalle toimitetaan sama raportti kuin kartoitukseen osallistuneelle henkilölle. On hyvä muistaa, että potentiaalikartoitus on vain yksi osa koko prosessia ja päätöksentekoon vaikuttavat myös muut tekijät. Kaikki päätökset tekee toimeksiantaja.

Kartoitukseen osallistuvan oikeudet henkilöarviointiprosessissa

Potentiaalikartoitus on yksi henkilöarvioinnin muoto. Jokaisen henkilöarviointeja tekevän yrityksen toimintaperiaatteisiin tulisi kuulua tavoite palvella mahdollisimman hyvin sekä toimeksiantajaa että arviointiin tulevaa henkilöä. Noudatamme tietosuojavaltuutetun yksityisyydensuojan sisältämiä arvioitavan oikeuksia, johon henkilöarvioinnin suhteen kuuluvat seuraavat:

  • Arviointiin osallistuminen on vapaaehtoista ja henkilöllä on oikeus asettaa arvioinnille omat rajat, esimerkiksi kieltäytyä arvioinnista.
  • Arvioinnissa käytettävien menetelmien tulisi olla motivoivia ja ns. läpinäkyviä eli arvioitavan tulisi myös itse ymmärtää, mitä tehtävillä mitataan.
  • Arviointitehtävien tulee liittyä haettavan tehtävän kannalta olennaisiin asioihin.
  • Henkilöarviointiin liittyvät asiat ovat luottamuksellisia ja näin ollen arviointipäivän tietoja annetaan vain toimeksiannon pyytäneelle henkilölle tai henkilöille. Jos arviointipäivään sisältyy ryhmätilanne, arvioitavilta edellytetään, että muista ryhmässä olleista ei jälkeenpäin puhuta.
  • Yksityisyyden suojan lain mukaan työnantajan tai tämän osoittaman testaajan on arvioitavan pyynnöstä annettava hänelle maksutta henkilöarvioinnissa tehty kirjallinen lausunto, jos sellainen on tehty.

Henkilöstömme vastaa mielellään kaikkiin arviointiin liittyviin kysymyksiin sähköpostilla cresco@momentous.fi tai puhelimitse 020 741 5380. Lisätietoja arvioitavan oikeuksista ja yksityisyyden suojasta on myös saatavilla tietosuojavaltuutetulta.

Lämpimästi tervetuloa!

Ota yhteyttä

Jos olet kiinnostunut tulemaan löydetyksi suorahakuehdokkaaksi, klikkaa itsesi tänne tämän lomakkeen lähettämisen sijaan.

Kiitos yhteydenotosta!

Olemme yhteydessä mahdollisimman pian.

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojakäytännöistä