Suorahaku toimii myös julkisen sektorin rekrytoinneissa

SUORAHAKU TOIMII MYÖS VIRKASUHTEISIIN REKRYTOITAESSA

Myös julkisen sektorin organisaatiot hyödyntävät suorahakua virka- ja työsuhteisiin rekrytoidessaan. Onnistunut yhteistyö vaatii palveluntarjoajalta julkisen sektorin rekrytointien erityispiirteiden tuntemusta, sen rekrytointeihin muovautuvaa suorahakuprosessia ja – kuten kaikessa suorahaussa – selkeää projektinhallintaa ja toimivaa yhteistyötä.

Suorahaku varmistaa, että kaikki kelpoisuusehdot täyttävät henkilöt tunnistetaan ja tavoitetaan myös heidät, jotka eivät ole aktiivisesti työnhaussa tai kenties ole ajatelleet taustansa sopivan julkisen sektorin tehtäviin.

TUNNEMME JULKISEN SEKTORIN REKRYTOINNIN ERITYISPIIRTEET

Suorahakukumppaniksi kannattaa valita palveluntarjoaja, joka tuntee

  • julkisen sektorin erityispiirteet kuten sen, miten viranhaltijan rekrytointi poikkeaa yksityisen sektorin rekrytoinneista
  • kuinka nämä erityispiirteet esimerkiksi aikataulutuksessa ja ehdokkaiden ohjaamisessa viranhakuun on huomioitu suorahakuprosessissa
  • hyvän hallinnon periaatteet ja miten ne näkyvät rekrytointiprosessissa ja päätöksenteon jälkeen.

Suorahakukonsulteillamme on sekä käytännön että teoriatason osaamista julkisen sektorin toiminnasta kunnissa, kaupungeissa ja valtiolla.

ESIMERKKEJÄ TOTEUTTAMISTAMME JULKISEN SEKTORIN TOIMEKSIANNOISTA

  • Julkisomisteinen organisaatio hyödynsi kokonaisvaltaista suorahakuamme päällikkötason viran täyttämiseksi. Toteutimme suorahaun ehdokaskartoituksen ja ohjasimme ehdokkaat hakemaan virkaa. Toimeksiantaja toteutti rinnalla julkisen ilmoitushaun. Tuimme rekrytoinnin toteutusta sen jokaisessa vaiheessa aina valintapäätökseen asti ja tuotimme toimeksiantajalle kaiken oleellisen dokumentaation.
  • Kaupunkiorganisaatio hyödynsi kevennettyä suorahakuamme talousjohdon virkaan potentiaalisten henkilöiden tavoittamiseksi. Toteutimme suorahaun julkisen ilmoitushaun rinnalla tunnistaen markkinasta potentiaalisia henkilöitä, kontaktoimme ja ohjasimme hakemaan virkaa. Organisaatio jatkoi hakuajan umpeuduttua rekrytointia oman rekrytointitapansa mukaisesti. Virkaan valittu oli Momentouksen suorahaussa tunnistettu ehdokas.
  • Kunta-asiakkaamme halusi ulkopuolista näkemystä loppuvaiheen haastatteluihin itse toteuttamaansa rekrytointiin, jossa he olivat tunnistaneet useamman potentiaalisen henkilön sivistysjohtajan virkaan. Suorahakukonsultiltamme organisaatio sai objektiivista näkemystä valintaan, tukea haastattelutilanteissa ja oleellisen dokumentaation haastatteluihin.

Palvelemme julkisen sektorin organisaatioita myös rekrytointia täydentävin henkilöarvioinnein ja organisaation kehittämispalveluin. Olemme Hanselin Rekrytointipalvelut-sopimuskumppani johdon suorahauissa ja psykologisissa soveltuvuusarvioinneissa.

Ota yhteyttä

Jos olet kiinnostunut tulemaan löydetyksi suorahakuehdokkaaksi, klikkaa itsesi tänne tämän lomakkeen lähettämisen sijaan.

Kiitos yhteydenotosta!

Olemme yhteydessä mahdollisimman pian.

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojakäytännöistä