GLOBAL PRESENCE, LOCAL KNOWLEDGE

Tukea kansainväliseen menestykseen

OSAAMME KANSAINVÄLISEN SUORAHAUN

Kun rekrytoit ulkomaisia osaajia Suomeen tai paikallisia osaajia ulkomailla toimivaan tytäryritykseesi, haastetta rekrytointiin voi tuoda yrityksesi huono tunnettuus markkinassa tai toimialalla, potentiaalisten ehdokkaiden ennakkoluulot tai -käsitykset organisaation työkulttuurista ja maiden kulttuurieroista sekä näiden valmius matkustamiseen kahden maan välillä tai muuttamiseen vieraaseen maahan.

Rekrytoinnin onnistumisessa korostuu paikallinen osaaminen. Paikallinen, ehdokasmarkkinan tunteva ja laajasti verkostoitunut kumppani, joka tuntee kohdemaan kulttuurin ja kielen, pystyy rakentamaan luottamuksen potentiaalisiin ehdokkaisiin ja myymään tehtävän ja yrityksen heille.

Onnistuneeseen lopputulokseen pääsemistä tukee suorahaun ehdokaskartoituksen työkaluksi rakennettu selkeä ja realistinen ehdokasprofiili, jossa kohderyhmä on rajattu maantieteellisesti ja johon on määritelty ideaaliehdokkaan olennaiset osaamisalueet ja ominaisuudet. Houkutteleva työyhteisöä ja tehtävää kuvaava profiili toimii ehdokasmarkkinoinnin työkaluna.

Suorahakumme rakentuu aina realistisen aikataulutuksen päälle, joka huomioi eri vaiheiden vaatiman ajan ja varmistaa prosessin sujuvuuden myös mukana oleville ehdokkaille.

Kerro kansainvälisistä tarpeistasi, me teemme ehdotuksen ratkaisuksi.

MIKSI JA MILLOIN KANSAINVÄLINEN SUORAHAKU

Asiakkaamme ovat hyödyntäneet kansainvälistä osaamistamme muun muassa näissä tilanteissa:

  1. Kansainvälinen teknologiayhtiö oli laajentamassa liiketoimintaansa Suomeen, jossa sillä ei ollut ennestään työntekijöitä. Haku toteutettiin suorahakuna suomalaisista osaajista ja siinä korostuivat Suomessa tuntemattoman yhtiön markkinointi ehdokkaille sekä yhtiön tukeminen suomalaisen ehdokas- ja työmarkkinan ymmärtämisessä.
  2. Vahvasti kansainvälistyvä suomalainen ICT-organisaatio haki kansainvälisen liiketoiminnan markkinoinnin ja brändinhallinnan osaajaa. Haku toteutettiin monimaahakuna yhtiön kasvukohdemaihin kohdistettuna.
  3. Suomessa pääkonttoriaan pitävälle energia-alan toimijalle, jolla on useita kansainvälisiä toimipaikkoja, toteutettiin useita suorahakuja sen eri maissa sijaitseviin toimipaikkoihin. Suorahaut toteutettiin paikallisesti kohdemaissa Momentouksen vahvaa ymmärrystä suomalaisesta yhtiöstä, sen toimintamallista ja kulttuurista hyödyntäen.

PIENET SUURET EROT, KUN REKRYTOIT YLI RAJOJEN

Kun yritys rekrytoi oman kotimarkkinansa ulkopuolelta, on tärkeää huomioida muun muassa seuraavat seikat:

  • selkeä maantieteellinen rajaus haettavista ehdokkaista
  • suorahakuprosessin käytännön toteutus: missä ja miten ehdokkaita tavataan ja ketkä osallistuvat haastatteluihin ja tapaamisiin
  • ehdokkaiden koulutus- ja kokemustausta sekä palkkatasoon, tehtävänimikkeeseen ja tehtäväsisältöön liittyvät odotukset vaihtelevat maittain
  • mahdollinen aiempi kytkös Suomeen tai kohdemaahan ja sen yrityksiin
  • työyhteisön valmius kansainvälisiin osaajiin: työntekijän sopeutuminen vieraaseen kulttuuri- ja kieliympäristöön, organisaation tarjoama tuki käytännön asioihin sekä työsuhteeseen liittyvät työnantajavelvollisuudet kuten oleskelu- ja työnteko-oikeudet
  • huolellinen perehdytys työtehtävän lisäksi yhteisiin toimintamalleihin ja työyhteisöön säännöllisin tapaamisin Suomessa tai kohdemaassa.


GLOBAL PRESENCE, LOCAL KNOWLEDGE

Momentous on osa kansainvälistä johdon konsultointiyhtiötä Friisberg & Partners Internationalia, jonka erityisosaamisalueena on suorahaku. Friisberg & Partners Internationalilla on 32 toimistoa 20 maassa ja sen palveluksessa on toistasataa kokenutta suorahaun ja johdon konsultoinnin ammattilaista.

Laaja-alainen tukemme erilaisissa kansainvälisissä suorahauissa on ollut mahdollistamassa asiakkaidemme liiketoiminnan laajentamista Suomen ulkopuolelle ja uusien kyvykkyyksien rekrytointia kansainvälisiin tai Suomen toimintoihin sekä ulkomaisten asiakkaidemme liiketoiminnan laajentamista Suomen markkinaan.

Friisberg & Partner Internationalin kumppanina pystymme palvelemaan asiakkaitamme kansainvälisissä rekrytoinneissa yhtä aikaa sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti.

Ota yhteyttä

Jos olet kiinnostunut tulemaan löydetyksi suorahakuehdokkaaksi, klikkaa itsesi tänne tämän lomakkeen lähettämisen sijaan.

Kiitos yhteydenotosta!

Olemme yhteydessä mahdollisimman pian.

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojakäytännöistä